ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος του ακινήτου σας

Απαραίτητος για:

  • Διενέργεια Συμβολαιογραφικών Πράξεων
  • Διενέργεια Πολεοδομικών Πράξεων (έκδοση οικοδομικών αδειών)
  • Περαίωση δηλώσεων αυθαίρετων κτιρίων – κατασκευών

Καλέστε μας τώρα στο 210.4185601 και 693.6580959

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Eντός του τελευταίου τετραμήνου του 2022.

Καταχωρήστε το τηλέφωνό σας και θα σας καλέσουμε άμεσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η δημιουργία ενός αρχείου, μέσω του οποίου να υπάρχει διαθέσιμη μια συνολική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου, για οποιαδήποτε πιθανή ανάγκη – χρήση.
Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου έγινε υποχρεωτική από 1/4/2022 και όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να προβούν στην διαδικασία της έκδοσής της εντός συγκεκριμένων διοριών.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Δέκα (10) έτη αν στην ιδιοκτησία δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές
  • Πέντε (5) έτη σε όλες της υπόλοιπες περιπτώσεις, που δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές

Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι πλέον απαραίτητη για όλα τα κτίρια και τις διηρημένες ιδιοκτησίες για τις οποίες:

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποτελεί τον ηλεκτρονικό φάκελο ενός ακινήτου και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που το αφορούν, όπως:

Εκτός από υλοποιημένα κτίρια, στην ίδια νομοθεσία υπάγονται και:

  1. αδόμητοι – μελλοντικοί όροφοι, υπαρχόντων οικοδομών
  2. αδόμητα οικόπεδα/γήπεδα

Στην συνέχεια όλα τα δεδομένα αναρτώνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, όπου και θα βρίσκονται όλες οι καταχωρήσεις ιδιοκτησιών με τα στοιχεία της καθεμιάς.

Η Διαδικασία Καταχώρησης διενεργείται από έναν εξουσιοδοτημένο μηχανικό, αφού ο κύριος του έργου του παραδώσει τα απαιτούμενα έγγραφα.
Αφού αρχικά καταχωρηθεί το οικόπεδο/γήπεδο και έπειτα η ιδιοκτησία, εκδίδεται το «Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου» και το «Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας» που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη βεβαίωση του ιδίου, ότι τυχών αυθαιρεσίες του ακινήτου έχουν τακτοποιηθεί.

Billiris Buildings ltd Architects & Engineers

Η εταιρεία μας επικεντρώνεται με αφοσίωση στη παροχή έργων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας στους πελάτες της, μέσα από ένα μεγάλο εύρος κλασσικών και μοντέρνων αρχιτεκτονικών λύσεων και επιλογής υλικών.

Με έδρα τη περιοχή του Πειραιά, η εταιρεία έχει στο βιογραφικό της, έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλη την Αττική, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε πελάτη.

Στόχος της εταιρείας, είναι η υπέρβαση κάθε προσδοκίας, είτε πρόκειται για μία αστική κατασκευή, ένα κτίριο γραφείων, μία κατοικία είτε πρόκειται για αντιπαροχή, προσθήκη ή ανακαίνιση. Η επίτευξη του στόχου πραγματοποιείται μένοντας πιστοί στη ποιότητα, έρευνα, μελέτη, φαντασία, σχέδιο και υλικά.

Η μελετητική ομάδα μας, πιστεύοντας στο δημιουργικό και ασφαλή σχεδιασμό και έχοντας αποκτήσει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στο τομέα των υλικών και της κατασκευής, επιτυγχάνει την δημιουργία έργων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, σε ισορροπημένο κόστος.

billirisbuildings architects + engineers

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ &

KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθ.Μητρώου Τ.Ε.Ε.:19317, Αριθ.Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η.:54002

Μπιλλίρης Ιωάννης

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΠΕΚΑ

Αριθ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ: 7860, Αριθ. Μητρώου ΤΕΕ: 79554