ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ – ΝΟΙΚΙΑΖΩ

Αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων
« Ανακαινίζω-Νοικιάζω », με το οποίο επιδοτείται η επισκευή
κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση .
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας ώστε να είστε οι πρώτοι
με έτοιμη την αίτηση υπαγωγής του ακινήτου σας και με
κλεισμένο προϋπολογισμό έργου ανακαίνισης του.

Καλέστε μας τώρα στο 210.4185601 και 693.6580959

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2024

Καταχωρήστε το τηλέφωνό σας και θα σας καλέσουμε άμεσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με το οποίο επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίο συμμετέχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και

ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος είναι να υπάρξουν άδεια ακίνητα στην αγορά, κάτι που θα ρίξει τις τιμές των ενοικίων κυρίως για οικογένειες, νέους ανθρώπους, νέα ζευγάρια, οι οποίοι σήμερα δυσκολεύονται να βρουν στέγη για ενοικίαση και όταν βρίσκουν, είναι αρκετά ακριβή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

  • Ηλεκτρονική εξόφληση τιμολογίων
  • Εκμίσθωση ακινήτου για τουλάχιστον 3 έτη

“Ανακαινίζω – Νοικιάζω”

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Μπορούμε να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες και να εξετάσουμε μαζί σας τη δυνατότητα και το ύψος της επιδότησης. Με βάση την εμπειρία μας, θα σας βοηθήσουμε να προχωρήσετε στην βέλτιστη και πιο συμφέρουσα για εσάς επιλογή.

Στη διάθεσή σας με συνέπεια
και αξιοπιστία.

Κατά την επικοινωνία μαζί μας και με τον προγραμματισμό συνάντησης, θα σας παρέχουμε αναλυτική λίστα με στοιχεία που θα χρειαστούμε, ανάλογα με την κατηγορία ακινήτου. Με εμπειρία και συνέπεια, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία υπαγωγής και εφαρμογής.

billirisbuildings architects + engineers

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ &

KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθ.Μητρώου Τ.Ε.Ε.:19317, Αριθ.Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η.:54002

Μπιλλίρης Ιωάννης

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΠΕΚΑ

Αριθ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ: 7860, Αριθ. Μητρώου ΤΕΕ: 79554