ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ -ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ
«ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας ώστε να είστε οι πρώτοι με έτοιμη την αίτησηεπιχειρήσεις» έχει αναρτηθεί .

Η προκήρυξη του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ -ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ «Αλλάζω συσκευή για τις
επιχειρήσεις» έχει αναρτηθεί .

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας ώστε να είστε οι πρώτοι με έτοιμη την αίτηση
υπαγωγής της επιχείρησής σας και με κλεισμένο προϋπολογισμό έργου αναβάθμισης της.

Καλέστε μας τώρα στο 210.4185601 και 693.6580959

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

Είναι δυνατή η αίτηση μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Καταχωρήστε το τηλέφωνό σας και θα σας καλέσουμε άμεσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και
μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 105.600.000,00 ευρώ .
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης
του
ΤΑΑ -16874 με τίτλο «Εξοικονομώ Επιχειρώντας».

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2) -τουλάχιστον
κατά 30% για κάθε επιχείρηση.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μικρή επιχείρηση

Μέγιστος προϋπολογισμός 20.000 €

Ενίσχυση 50%

Μεσαία ή Μεγάλη

Μέγιστος προϋπολογισμός 25.000 €

Ενίσχυση 40%

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Επιλέξιμες επεμβάσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ -ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ

«Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»
Μπορούμε να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες και να εξετάσουμε μαζί σας τη
δυνατότητα και ύψος της επιδότησης. Με βάση την εμπειρία μας, θα σας βοηθήσουμε να προχωρήσετε στην βέλτιστη και πιο
συμφέρουσα για εσάς επιλογή.

Στη διάθεσή σας με συνέπεια
και αξιοπιστία.

Στη διάθεσή σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
Κατά την επικοινωνία μαζί μας και με τον προγραμματισμό συνάντησης, θα σας παρέχουμε αναλυτική λίστα με στοιχεία που θα χρειαστούμε. Με εμπειρία και συνέπεια,
αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία υπαγωγής και εφαρμογής.

billirisbuildings architects + engineers

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ &

KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθ.Μητρώου Τ.Ε.Ε.:19317, Αριθ.Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η.:54002

Μπιλλίρης Ιωάννης

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΠΕΚΑ

Αριθ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ: 7860, Αριθ. Μητρώου ΤΕΕ: 79554