ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – 2024

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

Αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2024» εντός του πρώτου τετραμήνου του 2024

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας ώστε να είστε οι πρώτοι

με έτοιμη την αίτηση υπαγωγής του ακινήτου σας και με

κλεισμένο προϋπολογισμό έργου ενεργειακής αναβάθμισης του.

Καλέστε μας τώρα στο 210.4185601 και 693.6580959

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Καταχωρήστε το τηλέφωνό σας και θα σας καλέσουμε άμεσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2021) όπως και κατά την υποβολή της αίτησης. Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Να υφίσταται νόμιμα
  • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
  • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
  • Σύμφωνα με το Πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) να έχει καταταχθεί σε κατηγορία ≤ Γ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής:

  • εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%
  • αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013.

Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Για τους καυστήρες πετρελαίου, η Ε.Ε με διάταξεί της επιβάλλει στα κράτη – μέλη της, από από την 1η Ιανουαρίου 2025, να σταματήσουν να επιδοτούν τους λέβητες πετρελαίου και μέχρι το 2040 να τους έχουν απαγορεύσει εντελώς. Συνεπώς δίνεται έμφαση στις αντλίες θερμότητας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση, δίνει αυξημένη επιδότηση για τις αντλίες θερμότητας μέσα στο 2024.

Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ανοίξει την Άνοιξη, με ειδική πλατφόρμα όπως και τα προηγούμενα Εξοικονομώ αντίστοιχα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

(ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ)

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2024

Μπορούμε να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες και να εξετάσουμε μαζί σας τη δυνατότητα και ύψος της επιδότησης. Με βάση την εμπειρία μας, θα σας βοηθήσουμε να προχωρήσετε στην βέλτιστη και πιο συμφέρουσα για εσάς επιλογή.

Από την πλευρά σας θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

  • Αν αφορά Κατοικία, μαζί με τη χρονολογία κατασκευής,
  • Λίστα με εργασίες που σας ενδιαφέρουν κατά προτεραιότητα, π.χ. αλλαγή καυστήρα, τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάστασης κουφωμάτων, κλπ
  • Εισόδημα που έχει δηλωθεί, ώστε να δούμε σε ποια κατηγορία εμπίπτετε.

Στη διάθεσή σας με συνέπεια
και αξιοπιστία.

Κατά την επικοινωνία μαζί μας και με τον προγραμματισμό συνάντησης, θα σας παρέχουμε αναλυτική λίστα με στοιχεία που θα χρειαστούμε, ανάλογα με την κατηγορία ακινήτου. Με εμπειρία και συνέπεια, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία υπαγωγής και εφαρμογής.

billirisbuildings architects + engineers

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ &

KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθ.Μητρώου Τ.Ε.Ε.:19317, Αριθ.Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η.:54002

Μπιλλίρης Ιωάννης

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΠΕΚΑ

Αριθ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ: 7860, Αριθ. Μητρώου ΤΕΕ: 79554

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Προϊόντα και υλικά δόμησης συνεργαζόμενων επώνυμων εταιρειών υψηλής αντοχής και αξιοπιστίας που χρησιμοποιούμε στην υλοποίηση των έργων του Εξοικονομώ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ